Vilken hyra som tas ut vid andrahandsuthyrning beror på vilken typ av bostad det gäller. Den som hyr ut sin hyresrätt får bara ta ut så mycket i hyra som hen själv betalar till hyresvärden, plus lite extra om lägenheten hyrs ut möblerad. Även om det gäller en bostadsrätt eller ett hus får inte den hyra som tas ut vara hur hög som helst. Tanken är att den ska täcka drifts- och kapitalkostnaderna som ägaren har, liksom slitage av eventuella möbler. Hyror kan prövas av Hyresnämnden och den som tar ut för hög hyra kan bli skyldig att betala tillbaka pengar till hyresgästen. Det är du som äger lägenheten eller som står på förstahandskontraktet som är ansvarig för att avgiften till bostadsrättsföreningen eller hyran till hyresvärden betalas.


Hyresnivå vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt eller hus

Vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt kommer den som hyr ut lägenheten och den som ska hyra den överens om hyran. Hyran kan dock inte sättas hur högt som helst utan ska inte sättas påtagligt högre än bostadsrättshavarens kapital- och driftskostnader för lägenheten. Hyresnivån ska anges i hyresavtalet och gäller under hela hyresperioden. Bostadsrättsföreningen har alltså ingen inblandning i sättandet av hyresnivån. Med driftskostnader menas avgift till bostadsrättsföreningen, el, vatten, bredband och liknande och kapitalkostnader beräknas som en skälig avkastning på bostadens marknadsvärde. Med det menas bostadens objektiva värde och ränta motsvarande ett par procent över Riksbankens gällande referensränta. Om lägenheten hyrs ut möblerad kan ersättning för slitage på möblerna läggas på hyran.

Hyresnivån räknas ut på följande sätt:

(Lägenhetens marknadsvärde * ränta ett par procent över referensräntan)/12 + driftskostnader + ersättning för slitage på möbler = hyresnivå

På kalkyleramera.se kan du göra en uppskattning av vad som är en skälig hyresnivå:
http://www.kalkyleramera.se/boende-och-bolan/berakna-skalig-hyra
Observera att hyresnämnden vid en prövning kan göra en annan bedömning.

I Fastighetsägarnas Faktablad för bostadsrättshavare om uthyrning i andra hand finns ytterligare information om att sätta hyresnivån: http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=0d89d8f2-4784-4c98-90b7-22abf1d3f4f4&FileName=Andrahandsuthyrning+relationen+mellan+bostadsrättshavare+och+hyresgäst+2014.pdf

På Hyresnämndens webbplats finns också information om hyra vid uthyrning i andra hand av bostadsrätt: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/Hyresratt/


Hyresnivå vid andrahandsuthyrning av hyresrätt

Vid andrahandsuthyrning av hyresrätt gäller att hyran inte får överstiga den som förstahandshyresgästen betalar till hyresvärden. Hyrs lägenheten ut möblerad kan en extra avgift tas ut för detta, mellan 10-15 % brukar anses rimligt. En hyresgäst som tycker sig ha betalat för mycket i hyra kan få denna prövad i hyresnämnden. Om hyresnämnden anser att den hyra som tagits ut är för hög kan den som hyrt ut lägenheten bli skyldig att betala tillbaka “överhyran” och ränta på denna.

Det är bra att skriva in i hyreskontraktet att andrahandshyran ska justeras enligt hyresutvecklingen på lägenheten.

På Hyresgästföreningens webbplats finns mer information om andrahandsuthyrning av hyresrätter: https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/fordjupad-kunskap/andrahand/hyra-ut-i-andrahand/

På hyresnämndens webbplats finns mer information om hyra vid andrahandsuthyrning av hyresrätt: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/Hyresratt/


Skatt på hyresintäkter

Om du hyr ut din bostad med överskott ska du redovisa överskottet i din deklaration som inkomst av kapital. Skatten är 30 procent.Överskottet beräknas på olika sätt beroende på vilken typ av bostad du hyr ut. Du får göra ett schablonavdrag oavsett bostadstyp. Schablonavdraget är 40 000 kronor per bostad och år och det har ingen betydelse hur många ni är som äger bostaden. Mer information om vad so gäller för olika typer av bostäder samt hur du beräknar och deklarera detta finns på Skatteverkets webbplats: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/uthyrningavbostad.4.233f91f71260075abe8800033479.html