HibiHs historia
-Hyra In och Bli InHyst-

-Loger et se loger-
-locale.subtitle_rent_in_rent_out-

De flesta storstäder står inför samma utmaningar. Antalet invånare ökar ständigt, ibland i en rasande takt, vilket kräver fler arbetstillfällen, fungerande kommunikationsmedel, bostäder och hantering av de miljöproblem som uppstår. Storstäderna expanderar, men ofta inte i den takt som krävs, vilket gör att livet i städerna ofta är trångbodda med tidkrävande transporter och smutsiga.

Som en motreaktion till stordstadsproblemen uppstår idéer och rörelser som är inriktade på att finna lösningar till dessa, underlätta tillvaron och ta vara på miljön genom att dela på våra tillgångar, samåka, köpa begagnat, dela bosäder m.m, initiativ som dessutom främjar social samvaro och gemenskap.

Jag upplevde själv flera av storstadens problem när jag 2007 bestämde mig för att lämna min hemstad Lyon i Frankrike för att flytta till Stockholm för att under en tid genomföra ett dokumentärfilmsprojekt där. Genom mina vänner i Stockholm hittade jag snabbt rum att hyra under en kortare period, men när jag, efter ett par år av resande och arbete, bestämde mig för att faktiskt bosätta mig i Stockholm möttes jag av samma problem som så många andra: att hitta en bostad att hyra. Nu försod jag att många som bor i Stockholm flyttar ofta och har svårt att få hyreskontrakt för mer än kortare perioder. Som utlänning var det också väldigt svårt att hitta den information jag behövde, ringa telefonsamtal m.m. och jag fick sällan svar när jag svarade på annonser. Jag insåg dock snabbt att ALLA som flyttar till Stockholm ställs inför samma sorts utmaningar.

Flera år och många flyttar senare började jag observera en ny rörelse på Internet. Det böjade komma allt fler hemsidor som byggde på idén om “CO-sharing”, människor började inse fördelarna med att dela med sig, byta och handla med varandra. Min första erfarenhet av CO-Sharing var en sida som erbjöd samåkning. Vilken fantastisk upptäckt! På ett enkelt, praktiskt, billigt, trevligt och miljövänligt sätt tog jag mig från en plats till en annan och en idé började ta form i mitt huvud.

2014, under en resa i Frankrike och Schweiz reste jag i princip bara genom att samåka med människor som jag träffade på samåkningssidor på internet och det var nu som jag verkligen bestämde mig för att utveckla den idé som jag hade och skapa något liknande i Sverige. Precis innan jag återvände till Sverige efter semestern presenterade en vän mig för ett kanadensiskt par som bor i Schweiz och som driver webbföretaget TCP Global. Vi fastnade direkt för varandra och de gillade min idé. Som av en händelse planerade de att besöka Stockholm senare under sommaren och efter att ha träffats igen och diskuterat idén beslutade vi oss för att sjösätta projektet. Ett nytt äventyr hade börjat.

Efter att ha gjort ytterligare efterforskning och reflekterat över upplägget beslutade vi oss för att bygga en bostadssajt som skulle kunna underlätta bostadsmarknaden i Stockholm. Arbetet med sajten, som vi bestämde skulle heta Hibih påbörjades i november 2014 och genomförs av tre partners: TCP Global, Cecilia Wanhainen och Mathias Monarque.

Hibi fokuserar på att bostadsägare som vill hyra ut sina bostäder och den som söker bostad snabbt, enkelt och säkert ska komma i kontakt med varandra. Vi vill stimulera människor till att dela sina bostäder genom enkel kommunikation och att skapa förtroende och främja ansvarstagande. Vår tanke är att Hibih ska underlätta bostadsletandet också för den som kommer till Stockholm från andra länder.

Hibih lanseras först i Stockholm, men vi ser att behovet finns på många andra platser och vi satsar på att så småningom expandera och täcka fler städer.