Integritetspolicy

Hibih (nedan kallat Hibih, "vi", "oss" eller "vår/våra/vårt") driver en plattform och ett community som hjälper människor att bygga relationer och dela erfarenheter offline. På Hibih kan de skapa och lägga ut annonser för sina bostäder liksom hitta, upptäcka och reservera unika bostäder, antingen genom vår webbplats eller vår app."


DEFINITIONER

"Samlade uppgifter" innebär uppgifter om alla våra användare eller specifika grupper eller kategorier av användare som vi hanterar sammantaget så att det inte längre går att identifiera eller hänvisa till någon enskild användare."

"Uppgiftsinnehavare" innebär Hibih, företaget som ansvarar för användning och processande av "Personliga uppgifter".

"Personliga uppgifter" innebär uppgifter gällande en levande individ som är eller kan bli identifierad antingen enbart genom dessa uppgifter eller tillsammans med andra uppgifter som uppgiftsinnehavaren äger eller som det är troligt att denna kommer att få.


1. Uppgifter som du tillhandahåller

Vi mottar, lagrar och processar de uppgifter som du ger oss tillgång till genom att använda vår plattform och våra tjänster.


2. Mobildata

När du använder vissa funktioner av vår plattform, särskilt vår mobilapp, är det möjligt att mottar, lagrar och processar uppgifter om var du befinner dig, inklusive allmän information (t.ex. IP-adress och postnummer) och mer specifika uppgifter (t.ex. GPS-baserade funktioner på den mobila enhet som används för att gå in på plattformen eller särskilda funktioner på plattformen).


3. Loggdata

Vi kan också komma att motta, lagra och processa loggdata, vilket är uppgifter som automatiskt registreras av våra servrar närhelst du går in på eller använder plattformen, oavsett om du har ett konto på Hibih eller ej eller om du är inloggad på ditt konto. Dessa uppgifter kan vara IP-adress, datum och tidpunkt för ditt besök på plattformen, vilken hård- respektive mjukvara du använder, hänvisande webbplatser och ”exit pages”, URLs, antal klick, vilka sidor som besökts, i vilken ordning de besökts och hur mycket tid som ägnas på särskilda sidor.


4. Cookies och annan spårningsteknologi

Hibih använder cookies och andra liknande teknologier, t.ex. mobilapp-identifierare, på plattformen. Vi kan också komma att tillåta att våra affärspartners använder sina cookies och liknande spårningsteknologier på plattformen. Mot bakgrund av detta kommer du att lämna vissa uppgifter eller göra sådana tillgängliga för oss och våra partners då du besöker eller använder plattformen.

Även om du kan blockera användningen av cookies i inställningarna för din webbläsare ändrar vi inte vårt tillvägagångssätt till följd av en "spåra ej"-signal i HTTP-Headern från din webbläsare eller mobilapp. Vi spårar dina aktiviteter om du klickar på annonser för Hibihs tjänster på tredje parters plattformar såsom sökmotorer och sociala medier och vi kan komma att göra analyser av vad du gör i förhållande till de annonserna.


5. Tredje parts sociala plugins

Vår plattform kan komma att använda sociala plugins som tillhandahålls och drivs av en tredje part, t.ex. Facebooks gilla-knapp.

Vänligen läs den tredje partens integritetspolicy för att lära dig mer om dess användning av uppgifter, till exempel vilka uppgifter om dig som samlas in och hur de används.

Vi använder, lagrar och processar uppgifter om dig för följande generella syften:

Dina personliga uppgifter kan visas på följande sätt:

Delar av din offentliga profil som innehåller vissa personliga uppgifter kan visas i andra delar av plattformen för andra användare i marknadsföringssyfte eller i tillräcklig utsträckning för att genomföra och hantera referral- och reward program.

Din offentliga annons kommer alltid att innefatta ett minimum av information såsom stad och område där bostaden ligger, din beskrivning av bostaden, tillgängligheten, din profilbild och din svarsfrekvens. Din offentliga annons kan också innefatta sammantagen förfrågningsinformation (såsom antalet visningar under en viss tid). Delar av din offentliga annons kan komma att visas i andra delar av plattformen för andra användare i marknadsföringssyfte. Plattformen kan också komma att visa bostadens ungefärliga läge på en karta på ett sådant sätt att användaren kan se i vilket område bostaden ligger.

När någon bott i din bostad eller hyrt någons bostad kommer vi att be dig att recensera hyresgästen eller bostaden. Om du väljer att göra en recension kan den komma att göras offentlig på plattformen.

Du kan länka ditt konto på en tredje parts sociala nätverkssida till ditt konto hos Hibih. Vi hänvisar till en persons kontakter på dessa sidor som ”Vänner”. När du skapar en sådan länk:

Publicering och visande av den information som du tillhandahåller Hibih genom länkar till andra sidor är föremål för dina inställningar och tillåtelser på plattformen och den aktuella tredje partens sida.


SKYDD AV DINA PERSONLIG AUPPGIFTER

Vi implementerar och uppdaterar kontinuerligt administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att bistå i skyddet av dina personliga uppgifter mot otillåten tillgång, förstörelse eller ändring. Det är dock så att ingen metod för överföring av uppgifter via internet eller metod för lagring av elektroniska uppgifter är 100% säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet vid överföring av uppgifter till oss eller lagring av dina personliga uppgifter hos oss.


COOKIE-POLICY

Hibih använder cookies på plattformen för att inhämta information. En cookie är en liten datafil som överförs till din enhet (t.ex. din mobiltelefon eller din dator) i loggföringssyfte. Till exempel skulle en cookie kunna ge plattformen möjlighet att känna igen din sökmotor medan en annan skulle kunna minnas dina preferenser och annan information.

Din sökmotor kan göra det möjligt för dig att ställa in hur cookies ska hanteras, till exempel att neka alla cookies eller låta dig bestämma i varje enskilt fall om du ska acceptera aktuella cookies. Notera dock att vissa delar av plattformen inte kommer att fungera ändamålsenligt eller inte fungera alls utan cookies.

Hibih använder cookies av en rad anledningar, till exempel följande: