Oavsett om du hyr ut en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand så ska du och din hyresgäst upprätta ett avtal. Tydligast och tryggast för er båda är att ha ett skriftligt avtal. I andrahandskontraktet framgår detaljerna kring uthyrningen t.ex. hyrestid, hyra, vilket datum hyran ska betalas, vilka utrymmen som får användas, om el, gas, vatten och telefon ingår. För att kontraktet ska vara i linje med gällande lagstiftning är det bra att använda en mall för andrahandskontrakt. Även frågan om besittningsskydd (gäller endast hyresrätter, vid uthyrning längre än två år) kan tas upp i kontraktet om inte ett särskilt avtal träffas. En inventarieförteckning bör också upprättas.


Mallar för andrahandskontrakt

Fastighetsägarnas mall för avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand: http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=2bb8be31-ced0-4e5a-9d54-88cf41272ba9&FileName=nr1055_avtalupplatelseandrahan_BRF_2015.pdf

Fastighetsägarnas mall för avtal om uthyrning av bostadslägenhet i andra hand: http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=fd74ad64-6961-461e-b32c-987e3efb938a&FileName=nr78_avtal_uthyrning.pdf

Hyresgästsföreningens mall för hyreskontrakt vid andrahandsuthyrning av hyresrätt: https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/blanketter/hyresavtal_andrahandsuthyrning.pdf

Hyresgästföreningens mall för hyreskontrakt för uthyrning av rum i lägenhet: https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/blanketter/hyresavtal_-inneboende.pdf

Hyresgästföreningens mall för möbel- och inventarieförteckning: https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/blanketter/inventarieforteckning.pdf


Mer information om besittningsskydd

Vid andrahandsuthyrning av hyresrätt som pågår över minst två år börjar den så kallade besittningsrätten att gälla, vilket bör beaktas vid upprättandet av hyresavtal. På Hyresnämndens webbplats finns mer information om detta: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Besittningsskydd/