Användarvillkor

Hibih är en online-platform som förmedlar kontakter mellan personer som har bostäder att hyra ut och bostadssökande. De tjänster som Hibih erbjuder (nedan kallade "tjänsterna")finns tillgängliga på http://www.hibih.com (nedan kallad "webbplatsen") och via Hibis mobilapp. Genom att använda webbplatsen eller mobilappen förbinder sig användaren att uppfylla användarvillkoren (nedan kallade "villkoren") för dessa oavsett om användaren registrerar sig eller ej. Dessa villkor gäller tillgången till och användning av webbplatsen, mobilappen och är en bindande överenskommelse mellan användaren och Hibih. Om användaren inte godkänner dessa har denna inte rätt att ta del av information eller på annat sätt använda webbplatsen, mobilappen eller de tjänster som erbjuds genom dessa. Användning av webbplatsen, mobilappen eller de tjänster som erbjuds som strider mot villkoren kan medföra civil- och straffrättsliga påföljder.


Definitioner

"Hibihs innehåll" avser allt innehåll som Hibih gör tillgängligt via webbplatsen, mobilappen eller tjänser, inklusive innehåll som tillhandahållits från en tredje part, men exklusive medlemsinnehållet.

"Samlat innehåller" avser medlemsinnehåll och Hibihs innehåll.

"Innehåll" avser text, grafik och bilder, musik, mjukvara (exklusive mobilappen), ljud, video, information eller annat material.

"Gäst" avser medlem som skickar en bokningsförfrågan till en värd via webbplatsen, mobilappen eller tjänsterna, eller en medlem som bor i en bostad, men som inte är värd för denna.

"Värd" avser medlem som skapar en annons via webbplatsen, mobilappen eller tjänsterna.

"Annons" avser annons av bostad som, av en värd, annonserar ut för uthyrning via webbplatsen, mobilappen eller tjänsterna.

"Medlem" avser en person som som registrerar ett konto hos Hibih, inklusive, men inte begränsat till värdar och gäster, enligt “Kontoregistrering” som beskrivs nedan.

"Medlemsinnehåll" avser allt innehåll som en medlem postar, publicerar, laddar upp, skickar in, överför eller inkluderar i sin annons eller medlemsprofil och som kommer att bli tillgängligt via webbplatsen, mobilappen eller tjänsterna.


DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DU, GENOM ATT TILLGÅ ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN, MOBILAPPEN ELLER TJÄNSTERNA ELLER GENOM ATT LADDA NER ELLER PUBLICERA INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, VIA MOBILAPPEN ELLER GENOM TJÄNSTERNA, HAR LÄST, OCH FÖRSTÅTT DESSA VILLKOR OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM, OAVSETT OM DU HAR REGISTRERAT DIG SOM ANVÄNDARE ELLER EJ. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR HAR DU INTE RÄTT ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN, MOBILAPPEN, TJÄNSTERNA ELLER DET SAMLADE INNEHÅLLET.

Om du godkänner dessa villkor som ombud för ett företag eller annan juridisk enhet garanterar du att du har befogenhet att binda det företaget eller den juridiska enheten till dessa villkor och i detta fall syftar "du" och "ditt/din/dina" till det företaget eller den juridiska enheten.


Ändringar

Hibih forbehaller sig ratten att när som helst ändra webbplatsen, mobilappen eller tjänsterna eller dessa villkor utan varsel. Om vi ändrar dessa villkor kommer vi antingen att publicera ändringen på webbplatsen eller via mobilappen eller på annat sätt meddela ändringen. Genom att fortsätta använda webbplatsen, mobilappen eller tjänsterna efter att vi meddelat ändringen via webbplatsen eller mobilappen eller på annat sätt, förbinder du dig till de förändrade villkoren. Om du inte godtar de nya villkoren är ditt enda alternativ att sluta anvanda webbplatsen, mobilappen eller tjänsterna.


Behörighet

Webbplatsen, mobillappen och tjänsterna är endast är avsedda för personer som är 18 år eller äldre. Alla tillgång till eller användning av webbplatsen, mobilappen eller tjänsterna av personer under 18 är förbjudet. Genom att besöka eller använda webbplatsen, mobilappen eller tjänsterna garanterar att du är 18 år eller äldre.

Så fungerar webbplatsen, mobilappen och tjänsterna

Webbplatsen, mobilappen och tjänsterna kan användas för att underlätta annonsering och bokning av bostäder och annan egendom ( "bostad"). Sådana boende ingår i annonser på webbplatsen, mobilappen och tjänster som läggs upp av värdar. Du kan se annonser på webbplatsen, i mobilappen och tjänsterna även som oregistrerad besökare, men om du vill boka ett boende eller lägga upp en annons, måste du först registrera dig och skapa ett Hibih-konto (definieras nedan).

Som nämnts ovan, erbjuder Hibih finns en online-plattform eller marknadsplats med tillhörande teknologi för gäster och värdar ska kunna mötas online och sköta uthyrning av bostäder direkt med varandra. Hibih är inte ägare eller driver egendom, såsom hotellrum, motellrum, annan logi eller bostäder, inte heller tillhandahåller vi egendom såsom hotellrum, motellrum, annan logi eller bostäder och Hibih äger, säljer, återförsäljer, möblerar, tillhandahåller, hyr, hyr ut, driver och/eller kontroll egendom, såsom hotellrum, motellrum, annan logi eller bostäder eller transport- eller resetjänster. Om inte annat uttryckligen anges på Hibih-plattformen är Hibihs ansvar begränsas till att underlätta tillgången till webbplatsen, mobilappen och tjänsterna.


Vänligen observera att, som nämnts ovan, är platsen, mobilappen OCH TJÄNSTERNA avsedda att användas för att underlätta för värdar och gäster att mötas och sköta uthyrning direkt mellan varandra. Hibih kan inte kontrollera och genomför inte kontroller av innehållet i annonserna och skicket, legaliteten och lämpligheten hos någon bostad. Hibih ansvarar inte för och avsäger sig alla skyldigheter gällande samtliga annonser och bostäder. Följaktligen kommer samtliga bokningar/uthyrningar göras eller godkännas på medlemmens egen risk.

Du är ansvarig för att skydda ditt lösenord. Du går med på att inte avslöja ditt lösenord för någon och att du tar fullständigt ansvar för alla aktiviteter och handlingar via ditt Hibih-konto, oavsett om du har tillåtit sådana aktiviteter eller handlingar eller inte. Du ska kontakta Hibih omedelbart om någon obehörig använder ditt Hibih-konto.

Registrera ett Hibih-konto

För att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen och mobilappen, och för att boka ett boende eller skapa en annons, måste du registrera dig och skapa ett konto ("hibih-konto") och bli medlem.

Ditt Hibih-konto och din Hibih-profil kommer att skapas för att du ska kunna använda webbplatsen och mobilappen och bygga på de personliga uppgifter som du uppger eller som vi får via en SNS, vilket beskrivits ovan. Du får inte ha mer än ett (1) aktivt Hibih-konto. Du samtycker till att tillhandahålla korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter under registreringsprocessen och uppdatera uppgifterna för att hålla dem korrekta, aktuella och fullständiga. Hibih förbehåller sig rätten att spärra eller avsluta ditt Hibih-konto och din tillgång till webbplatsen, mobilappen och tjänsterna om du skapar fler än ett (1) Hibih-konto eller om information som tillhandahålls under registreringsprocessen eller senare visar sig vara felaktig, bedräglig , inaktuell eller ofullständig. Du är ansvarig för att skydda ditt lösenord. Du samtycker till att du inte kommer att lämna ut ditt lösenord till någon tredje part och att du kommer att ta fullt ansvaret för alla aktiviteter eller handlingar som du genomför genom ditt Hibih-konto oavsett om du har godkänt sådana aktiviteter eller handlingar. Du meddelar omedelbart Hibih om eventuell otillåten användning av ditt Hibih-konto.


Integritetspolicy

Du samtycker till att Hibihs integritetspolicy (vilken emellanåt kan komma att uppdateras) reglerar Hibihs insamlande och användning avd dina personliga uppgifter.


Ägandeskap

Webbplatsen, mobilappen och tjänsterna, liksom det samlade innehållet är skyddade av upphovsrätten, varumärkesskydd och annan lagstiftning. Du bekräftar och samtycker till att webbplatsen, mobilappen och tjänsterna, liksom det samlade innehållet, inklusive alla associerade immateriella rättigheter, exklusivt tillhör Hibih och dess ägare. Du får inte ta bort, ändra eller dölja upphovsrätts- eller varumärksskydd, service marks eller andra äganderättsliga uppgifter som finns på eller i anslutning till webbplatsen, mobilappen, tjänsterna eller i det samlade innehållet.


Medlemsinnehåll

Vi har ensam rätt att tillåta dig att posta, ladda upp, publicera, skicka in eller överföra medlemsinnehåll. Genom att göra något medlemsinnehåll tillgängligt på eller genom webbplatsen, mobilappen och tjänsterna ger du Hibih världsomfattande, oåterkallelig, evig (eller funder tiden för skyddet), icke-exklusiv, överförbar, royalty-fri rätt, med rätt till licensiering, att använda, se, kopiera, anpassa, modifiera, distribuera, överlåta, sälja, överföra, visa offentligt, framföra offentligt, överföra, streama, sända, tillgå, visa och på andra sätt använda sådant medlemsinnehåll på, via, genom eller att marknadsföra eller göra reklam för webbplatsen, mobilappen och tjänsterna.

Du bekräftar och samtycker till att du är ensam ansvarig för allt medlemsinnehåll som du gör tillgängligt genom webbplatsen, mobilappen och tjänsterna.


Länkar

Webbplatsen, mobilappen och tjänsterna kan komma att innehålla länkar till tredje parters webbplatser eller källor. Du bekräftar och samtycker till att Hibih inte är ansvarig eller kan står till svars för (i) tillgången till eller riktigheten hos sådana webbplatser eller källor; eller (ii) innehållet, produkter eller tjänster på eller tillgängliga genom sådana webbplatser eller källor. Länkar till sådana webbplatser eller källor innebär inte att Hibih stödjer de webbplatserna eller källorna eller innehållet, produkterna eller tjänsterna som görs tillgängliga på dessa.

Du bekräftar att du är ensam ansvarig och tar ansvar för alla risker som uppkommer genom din användning av sådana webbplatser eller källor eller av innehållet, produkterna eller tjänsterna som görs tillgängliga på dessa. Vissa delar av Hibih-plattformen använder sig av Google Maps/Earths karttjänster , inklusive Google Maps API(s). Din användning av Google Maps/Earth är föremål för Googles användar villkor.


Upphovsrättspolicy

Hibih respekterar upphovsrätten och förväntar sig att dess användare gör detsamma. Hibihs policy är att under vissa förhallanden avsluta Hibih-kontona for de medlemmar eller andra kontoinnehavare som vid upprepade tillfällen har eller tros ha brutit mot upphovsrätten.


Avstängning, uppsägning och annullering av Hibih-konto

Vi kan enligt eget godtycke närsomehelst och utan ansvar gentemot dig, med eller utan anledning, med eller utan förvarning besluta att begränsa, upphäva, avaktivera eller avsluta ditt Hibih-konto.


Kontakta Hibih

Om du har frågor gällande dessa villkor eller någon mobilapp från App Store, vänligen kontakta Hibih.